Aktuality

15.12.2016

Klastrové politiky v zemích V4: Jsou klastrové politiky v zemích V4 smart?

Více...

 

31.10.2016

V4ClusterPol Project Final Conference v Praze. Více...

 

15.10.2016

Facilitační workshop - zlínský ovocnářský klastr. Více...

 

6.9.2016

Ocenění Zlatý klastr 2015 získal klastr CREA Hydro & Energy. Více...

 

15.7.2016

Den klastrů ve Středočeském kraji. Více...

 

NCA získala projekt z programu Aid for Trade - Srbsko

NCA je od června 2016 realizátorem projektu "Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků", který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Cílem projektu je posílit obchodní spolupráci malých a středních podniků České republiky a Republiky Srbsko na bázi internacionalizace klastrových organizací obou zemí a přenosu zkušeností v rozvoji klastrů mezi organizacemi NCA (ČR) a Cluster House (Srbsko). Více o projektu naleznete zde.

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Regionální dialog – udržitelné zemědělství