Aktuality

15.12.2016

Klastrové politiky v zemích V4: Jsou klastrové politiky v zemích V4 smart?

Více...

 

31.10.2016

V4ClusterPol Project Final Conference v Praze. Více...

 

15.10.2016

Facilitační workshop - zlínský ovocnářský klastr. Více...

 

6.9.2016

Ocenění Zlatý klastr 2015 získal klastr CREA Hydro & Energy. Více...

 

15.7.2016

Den klastrů ve Středočeském kraji. Více...

 

Projekt DanuBioValNet

Národní klastrová asociace je jedním z partnerů projektu DanuBioValNet - "Partnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících obnovitelné biologické zdroje". Její role spočívá v přenosu informací o možnostech rozvoje spolupráce klastrů, firem a dalších zainteresovaných stran v oborech využívajících obnovitelné biologické zdroje (Bio-based Industries) a realizaci všech projektových aktivit. NCA je rovněž lídrem WP2 (komunikační management projektu). Více o projektu zde.

Regionální dialog – udržitelné zemědělství