18.6.2015

Zahájení genderových auditů ve členských firmách klastrů působících v Moravskoslezském kraji

Začátkem června 2015 byly zahájeny genderové audity ve členských firmách klastrů působících v MSK, které poskytnout zprávu o tom, jak je v těchto firmách využíván potenciál rovných příležitostí žen a mužů ke zvýšení inovací. Genderové audity jsou klíčovou aktivitou projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech a jejich výsledky by měly přispět k posílení inovačního potenciálu klastrů.

Pod vedením genderových expertů Ing. Ivany Mariánkové a RNDr. Radima Misiačka auditem prochází firmy PRO NORTH CZECH z Moravskoslezského automobilového klastru, NAM system z IT Clusteru a Osoblažský cech z Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

Tiskovou zprávu ze zahájení těchto auditů si můžete stáhnout zde. Více informací o projektu naleznete na stránkách: http://www.nca.cz/cs/gender-v-inovacich-inovace-v-klastrech