01.12.2017

Workshop projektu KETGATE.

Národní klastrová asociace (NCA), jako jeden z 8 partnerů ze zemí Středoevropského regionu uspořádala úvodní workshop projektu KATEGATE – „Středoevropská brána ke klíčovým technologiím pro malé a střední podniky – nastartování nadnárodního inovačního ekosystému v klíčových technologiích (KET)“. Workshop se konal 27/11/2017 v prostorách Technologického centra AV ČR. Více...

 

10.11.2017

Den klastrů ve Zlínském kraji 

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Baťi ve Zlíně  uspořádala 4. 11. 2017 v prostorých FaME UTBi „Den klastrů ve Zlínském kraji“. Více...

 

25.4.2017

Vzdělávací workshop “V4Clusters Go International - Teorie se potkává s Praxí".

Národní klastrová asociace (NCA) Vás jménem všech partnerů projektu zve na vzdělávací seminář “V4Clusters Go International - Teorie se potkává s Praxí“
Seminář se bude věnovat tématu internacionalizace klastrů a jejich členů. O své bohaté zkušenosti s realizací mezinárodních projektů se s Vámi podělí zástupci a členové NCA a jejich projektoví partneři. Vzdělávací seminář představí nejen teoretický rámec úspěšné internacionalizace, ale i praktické zkušenosti manažerů klastrových organizací. Více...

 

19.4.2017

Den klastrů v Jihomoravském kraji. 

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a jihomoravskými klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster a INDUSTRY CLUSTER 4.0 uspořádala 12. 4. v prostorách CEITEC MU akci „Den klastrů v Jihomoravském kraji“. Záštitu nad akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje a primátor města Brna. Více...

 

31.3.2017

Úvodní konference projektu DanuBioValNet.

Národní klastrová asociace (NCA) ve spolupráci s partnery z 10 zemí Dunajského regionu uspořádala úvodní konferenci mezinárodního projektu DanuBioValNet „Partnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících obnovitelné biologické zdroje“. Záštitu nad mezinárodním projektem DanuBioValNet převzal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Více...

 

15.12.2016

Klastrové politiky v zemích V4: Jsou klastrové politiky v zemích V4 smart?

Dne 8. prosince 2016 se v prostorách CzechInvestu v Praze uskutečnila mezinárodní konference věnovaná problematice klastrových politik v zemích V4 za účasti zástupců akademické sféry, státní správy, manažerů klastrových organizací a dalších institucí, které se dlouhodobě věnují podpoře podnikání a propojení podnikatelských subjektů se vzdělávacími a výzkumnými organizacemi. Více...

 

31.10.2016

V4ClusterPol Project Final Conference v Praze

8.12.2016 se uskuteční závěrečná konference projektu V4ClusterPol. Více...

 

15.10.2016

Facilitační workshop - Zlínský ovocnářský klastr.

Národní klastrová asociace je zpracovatelem studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji, která jespolufinancována Zlínským krajem. V rámci této studie se uskuteční facilitační workshop pro založení Zlínského ovocnářského klastru, který proběhne dne 25. října 2016 od 13. 30 hod. v zasedacím sále Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž. Více...

 

6.9.2016

Ocenění Zlatý klastr 2015 získal klastr CREA Hydro & Energy.

V úterý 6. září 2016 na akci Den klastrů ve Středočeském kraji bylo předáno ocenění „Zlatý klastr 2015“, které uděluje Národní klastrová asociace.  Z rukou Tomáše Novotného, náměstka ministra průmyslu a obchodu, Iva Říhy, ředitele Středočeského inovačního centra, a Pavly Břuskové, prezidentky Národní klastrové asociace, bylo předáno toto ocenění klastrové organizaci CREA Hydro & Energy. Více...

 

15.7.2016

Den klastrů ve Středočeském kraji.

Přijměte prosím pozvání na Den klastrů ve Středočeském kraji, který se uskuteční dne 6. 9. 2016 v Dolních Břežanech. Více...

 

1.6.2016

NCA získala projekt z programu Aid for Trade - Srbsko.

NCA je od června 2016 realizátorem projektu "Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků", který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Cílem projektu je posílit obchodní spolupráci malých a středních podniků České republiky a Republiky Srbsko na bázi internacionalizace klastrových organizací obou zemí a přenosu zkušeností v rozvoji klastrů mezi organizacemi NCA (ČR) a Cluster House (Srbsko). Více...

 

29.4.2016

Historicky první Den klastrů, a to v Pardubickém kraji

Sál Jana Kašpara na Krajském úřadu v Pardubicích hostil historicky první Den klastrů. Nesměly chybět ani ty nejmodernější technologie z oblasti nanovláken a jejich využití například v oblasti zdravotnictví nebo průmyslu, fungování chytrých budov, elektromobilita nebo drony s termovizí. Více...

 

8.4.2016

Akce „Participate in RRI, Technology Transfer and Capitalization of Intellectual Property“

Přijměte prosím pozvání na akci „Participate in RRI, Technology Transfer and Capitalization of Intellectual Property“, kterou pořádá DEX Innovation Centre, dne 12.4.2016 v Praze. Více informací o akci naleznete zde: http://dex-ic.com/novinka-v4mula---event-praha

2.3.2016

Den klastrů v Pardubickém kraji 28.4.2016.

Rádi bychom Vás informovali o připravované akci „Den klastrů v Pardubickém kraji“, kterou jako první událostí svého druhu v České republice zahajujeme sérii dalších akcí tohoto typu postupně ve všech krajích České republiky. Více...

 

22.2.2016

Matchmakingový seminář v rámci projektu AdPack.

Dne 17.2.2016 se uskutečnil první matchmakingový seminář v rámci projektu AdPack v prostorách Technologického centra Akademie věd ČR v Praze. Více...

 

9.12.2015

Setkání zástupců strojírenských firem ze Zlínského kraje. 

Dne 9.12.2015 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnilo setkání celkem padesáti zástupců strojírenských firem - jednoho z klíčových průmyslových odvětví ve zlínském regionu. Fakulta managementu a ekonomiky připravila toto setkání v souvislosti s mapováním potenciálu tohoto odvětví a možnosti spolupráce firem a síťování na podnět Zlínského kraje. Více...

15.10.2015

Nanoprogres na „Czech is nano“ v Bruselu

Klastr Nanoprogres prezentoval výsledky kolektivní spolupráce v rámci odborného semináře „Czech is nano“ v Bruselu. Více...

 

5.10.2015

Mezinárodní dvoustranná jednání podnikatelů a výzkumníků, 15. října v Ostravě

Dne 15. října 2015 proběhne Brokerage Event - mezinárodní dvoustranná jednání podnikatelů a výzkumníků. K dnešnímu dni je na akci registrováno 115 účastníků z 18 zemí. Akce je tentokráte zaměřena zejména na sektory: ICT, biotechnologie a nanotechnologie. Více o události se dozvíte zde.

 

26.9.2015

18th TCI Global Conference (TCI 2015) held in Daegu, Korea.

Ve dnech 3.-6.11.2015 se uskuteční 18 ročník celosvětové konference TCI 2015. Za Národní klastrovou asociaci se konference zúčastní prezidentka Pavla Břusková. Konference je zaměřena na Clusters in a Creative Economy, new Agendas for Companies and Policy Makers. Více...

 

21.9.2015

Days of Clusters 2015

Ve dnech 22.-23. října 2015 se uskuteční „6th Balkan and Black Sea Conference “Days of Clusters 2015“ v rumunském Brašově. Na akci vystoupí také prezidentka Národní klastrové asociace, PaedDr. Pavla Břusková, jako speaker. Více...

 

11.9.2015

Setkání klastrových manažerů 23.9.2015

Dne 23.9.2015 se uskuteční setkání klastrových manažerů v prostorách Vily Gröbovky, přímo v srdci Havlíčkových sadů. Více...

 

24.8.2015

Účast NCA na podnikatelské misi v Srbské republice

Ve dnech 1.-2.9.2015 se uskuteční doprovodná podnikatelská mise předsedy vlády ČR, pana Bohuslava Sobotky a vybraných ministrů v rámci oficiální návštěvy v Srbské republice. Více...

 

10.8.2015

Národní klastrová asociace zahajuje cyklus klastrových školení seminářem "Začínáme s klastrovou iniviaivou"

"Začínáme s klastrovou iniciativou" je první ze série školení určené zejména pro facilitátory klastrů, zájemce o klastrovou problematiku, pracovníky regionální rozvojové a inovační infrastruktury, vysokých škol, výzkumných ústavů a motivované podnikatele. Školení se uskuteční 28.8.2015 v prostorách B.I.B.S., Lidická 81 (OC META) V Brně. Více...

 

18.6.2015

Zahájení genderových auditů ve členských firmách klastrů působících v Moravskoslezském kraji

Začátkem června 2015 byly zahájeny genderové audity ve členských firmách klastrů působících v MSK, které poskytnout zprávu o tom, jak je v těchto firmách využíván potenciál rovných příležitostí žen a mužů ke zvýšení inovací. Genderové audity jsou klíčovou aktivitou projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech a jejich výsledky by měly přispět k posílení inovačního potenciálu klastrů. Více...

 

1.5.2015

Ocenění Zlatý klastr nejlepší klastrová organizace za rok 2014

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se na zlínské Fakultě managementu a ekonomiky setkali zástupci a příznivci klastrů a klastrových organizací. Z rukou Martina Štíchy, ředitele Odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu bylo předáno ocenění Zlatý klastr nejlepší klastrová organizace, kterou uděluje Národní klastrová asociace. Toto ocenění získal za rok 2014 Moravskoslezský automobilový klastrVíce...

 

14.4.2015

Konference Rozvoj a hodnocení klastrů

Národní klastrová asociace Vás zve na konferenci Rozvoj a hodnocení klastrů, která se uskuteční dne 23. 4. 2015 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pozvání přijala řada českých i zahraničních odborníků z oblasti klastrů. Součástí konference bude předání ocenění ZLATÝ KLASTR 2014. Více...

 

15.3.2015

Seminář "Gender v inovacích" 30.3.2015 v Praze

Národní klastrová asociace pořádá seminář „Gender v inovacích“ konaný v rámci projektu Gender v inovacích – inovace v klastech spolufinancovaného z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, který se uskuteční 30.3.2015 v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, od 10:30 hod. Seminář, na kterém vystoupí norská partnerka projektu Torunn Aass Taralrud, regionální ředitelka Innovation Norway regionu Oppland, bude věnován otázce rovných příležitostí v inovačních procesech a přenosu nejlepší praxe z Norska. Více...