Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)

DanuBioValNet

Národní klastrová asociace je jedním z partnerů projektu DanuBioValNet (Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region) - Partnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících obnovitelné biologické zdroje

Přechod z tradičních oborů založených na fosilních zdrojích na obory využívající obnovitelné biologické zdroje (bio-based industries) je jednou z hlavních výzev, kterým čelí celý Dunajský makroregion. Vzhledem k faktu, že fosilních zdrojů bude v budoucnu stále ubývat a bude nutné snižovat závislost na těchto zdrojích, poroste poptávka po ekoinovacích, které podpoří regionální rozvoj diverzifikací ekonomiky a vytvořením nových pracovních příležitostí. Rozvoj nových hodnotových řetězců v oborech využívajících obnovitelné biologické zdroje, od primárních produktů až po spotřebitelské trhy, může usnadnit spolupráce firem napříč regiony a obory. V současné době takovéto propojení v oblasti bioekonomiky v Dunajském regionu chybí.

Dunajský region je bohatý na rozsáhlé zdroje biomasy, znalostí a technologií (např.  zelené chemikálie, biopolymery a další biomateriály) s jejich rozvinutým aplikačním sektorem (např. biofarmacie, automobilový průmysl, lékařské přístroje, pokročilé obaloviny), který může profitovat z inovací založených na využívání obnovitelných biologických zdrojů. Ovšem díky neexistujícímu propojení aktérů působících v oborech využívajících obnovitelné biologické zdroje nedochází k  potřebné identifikaci a budování důležitých hodnotových řetězců.

Proto si projekt DanuBioValNet klade za cíl rozvinout nové metody a nástroje vedoucí k propojení firem napříč Dunajským regionem. Klastry, jakožto nositelé oborové specializace a platformy propojující firmy, výzkumnou sféru a veřejný sektor, budou hlavním nástrojem pro hledání možností mezioborové spolupráce a vytváření nových hodnotových řetězců.

Výstupem projektu bude např. Společná klastrová strategie pro obory využívající obnovitelné biologické zdroje (Joint Bio-based Industry Cluster Policy Strategy - JBCS), mapování klastrů a hodnotových řetězců u těchto oborů, vytváření nových metod a nástrojů pro meziklastrovou spolupráci a mnoho dalších. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou jak klastrové organizace a jejich malé a střední podniky, tak politická reprezentace, která bude těžit z JBCS a jejího politického rámce.

AKTIVITY PROJEKU:

 • Úvodní konference projektu DanuBioValNet proběhla 30.3.2017 v Kaiserštějnském paláci v Praze. Tiskovou zprávu, fotogalerii a videoreportáž naletnete zde: TISKOVÁ ZPRÁVA, FOTOGALERIE, VIDEOREPORTÁŽ.

 

Partneři projektu:

 1. BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Německo) – vedoucí partner
 2. Cluster Agentur Baden-Wuerttemberg (Německo)
 3. Anteja ECG (Slovinsko)
 4. Ministry of Education, Science and Sport (Slovinsko)
 5. PROUNION (Slovensko)
 6. Národní klastrová asociace (Česko)
 7. Romanian Cluster Association (Rumunsko)
 8. Institute for Economic Forecasting (Rumunsko)
 9. Ministry of Economy, Trade and Relations with Business Environment (Rumunsko)
 10. Association of Business Clusters (Bulharsko)
 11. Upper Austrian Chamber of Commerce / Upper Austrian Food Cluster (Rakousko)
 12. Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd. (Rakousko)
 13. Ministry of Entrepreneurship and Crafts (Chorvatsko)
 14. Croatian Wood Cluster (Chorvatsko)

Přidružení partneři:

 1.  Innovation Centre of Faculty of Mechanical Engineering (Srbsko)
 2. Montenegro Vine Cluster (Černá hora)
 3. Ministry of Finance and Economics Baden-Wuerttemberg (Německo)

 

Více o projektu na jeho oficiálních stránkách: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet