GENDER V INOVACÍCH - INOVACE V KLASTRECH

Projekt Gender v inovacích - inovace v klastrech, spolufinancovaný z Norských fondů, prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, se zaměřoval na gender mainstreaming v klastrech v  Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu byla podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a nejlepší praxe z Norska.

Projekt navazoval na jedno z průřezových témat mezinárodního strategického projektu CluStrat financovaného z OP Central Europe – gender v inovacích (včetně aspektů diverzity), kde žadatel vůbec poprvé přinesl informace o tématu gender do konceptu klastrů. 

Důležitým aspektem projektu bylo posílení povědomí o roli genderu v inovačních procesech firem a přenos zkušeností a nejlepších praktik z Norska, jež má dlouhodobý dopad na vybrané subjekty v Moravskoslezském kraji (MSK) a tudíž zajistí i udržitelnost projektu. 

Projekt byl úspěšně ukončen v listopadu 2015 a naplnil stanovené cíle.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Kontaktní osoby:

PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka NCA, gender@nca.cz, +420 731 505 929
Mgr. Zuzana Polová, projektová manažerka, polova@nca.cz, +420 777 454 499

 

Odkazy na webové stránky:

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz
Norské fondy: eeagrants.org
Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz