Zahájení genderových auditů 

Začátkem června 2015 byly zahájeny genderové audity ve členských firmách klastrů působících v Moravskoslezském kraji, které poskytnou zprávu o tom, jak je v těchto firmách využíván potenciál rovných příležitostí žen a mužů ke zvýšení inovací. Genderové audity byly klíčovou aktivitou projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech a jejich výsledky by měly přispět k posílení inovačního potenciálu klastrů.

Pod vedením genderových expertů Ing. Ivany Mariánkové a RNDr. Radima Misiačka auditem prošly firmy z Moravskoslezského automobilového klastru, IT Clusteru a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

Projekt Gender v inovacích – inovace v klastech podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 

Tiskovou zprávu ze zahájení těchto auditů si můžete stáhnout zde.

Tiskovou zprávu o výsledku těchto auditů naleznete zde.

Tiskovou zprávu s rozhovory zástupců auditovaných firem zde.