Národní klastrová asociace 

Národní klastrová asociace (NCA) sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Mise NCA

Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a aktivní rozhraní pro jejich internacionalizaci.

K přínosům NCA patří:

- posílení funkce klastrů v inovačních procesech a rozvojových strategiích České republiky
- dynamičtější rozvoj klíčových a vznikajících technologických sektorů na bázi klastrů
- institucionální podpora klastrových organizací a iniciativ 
- vyšší výkonnost a kvalita řízení klastrů
- vyšší využitelnost sociálního kapitálu a inovačního potenciálu založeného na sdílení znalostí
- efektivnější přenos osvědčených řešení v mezinárodním měřítku

Více o NCA...