Národní klastrová politika

Klíčovým národním strategickým dokumentem, který byl schválen Vládou ČR a na který dále navazují aktivity do jednotlivých oblastí klastrových problematik, je Národní klastrová strategie 2005 – 2008.

Výstupy projektu Univerzity Tomáše Bati (FaMe) „Klastrová politika České republiky a jejích regionů pro globální konkurenceschopnost a udržitelný růst“ financovaný Technologickou agenturou České republiky (TAČR) jsou certifikované metodiky pro regionální a národní klastrovou politiku. Dostupné zde.

Certifikované metodiky ke stažení: